Velkommen til Danmarks første hjemmeside om aftalt forældreskab

Forhold, hvor to – eller flere - voksne mennesker aftaler at blive aktive forældre sammen, uden at det biologiske forældreskab udspringer af et parforhold.

Velkommen


Aftaltforældreskab.dk er et rådgivnings- og forældreterapeutisk tilbud. Vi tilbyder viden om og sprog for det særlige i denne familiekonstruktion. Vi har fokus på relationen mellem forældrene og det, vi kalder forældrepartnerskabet.
Særligt i etableringen af familielivet i aftalte forældreskaber, kan det være vanskeligt at navigere, da man ikke udelukkende kan støtte sig til erfaringerne fra mere kendte familiekonstellationer. Det kan for nogle gøre det svært at finde ud af, hvad der er vilkår, og hvad der med fordel kan formes.

Vi står gerne til rådighed med rådgivning, vejledning og hjælp til processen.

Du kan finde os på Facebook her.

Vi har også en lukket gruppe på Facebook. Gruppens formål er at give en platform til personer i eller omkring et aftalt forældreskab samt personer, som overvejer et aftalt forældreskab. Her har parterne mulighed for at tale med hinanden, give inspiration og erfaringer videre. Medlemskab af gruppen kræver, at man er indstillet på at bidrage med som minimum en præsentation af sig selv. Du kan ansøge om at blive medlem af gruppen her.

Citater

Jeg ville ønske, jeg havde vidst, at faren til mit nyfødte barn ville føles så fremmed for mig. - Biologisk mor

Det er ligesom en stoledans, hvor den ene stol er optaget af den biologiske mor. Medmor og jeg har hele tiden kæmpet om den anden stol. - Biologisk far

I starten var ønsket om at få et barn nok meget større end viden om, hvad det egentlig ville indebære - Medfar

Det, jeg har lært mest om er, at det ikke handler om krav. Det er barnets tarv, der skal være i fokus - Biologisk far

Selv om jeg holder meget af farens kæreste og synes, han er super god med vores søn, så bliver jeg ind i mellem ramt af,
at jeg har fået barn med et parforhold i stedet for med en far, som var udgangspunktet - Biologisk Mor

Hvem er vi

Inger Rainey Mark og Malene Windfeldt

Malene Windfeldt er uddannet psykolog fra Københavns Universitet, og Inger Rainey Mark har en Master indenfor psykologi fra RUC. Vi har arbejdet sammen i mange år. Vi har begge stor erfaring med gruppesupervision, procesledelse og facilitering, metodeudvikling og undervisning.

Særlige kendetegn for vores arbejde er en oprigtig interesse for at forstå de gode grunde for, at man gør, som man gør. Samtidig lægger vi vægt på, at målet er at skabe nye handlemuligheder. Vi har begge mange års erfaringer med at skabe gode processer i umiddelbart fastlåste situationer og trækker på viden, metoder og erfaring med komplekse dynamikker på både det individuelle og relationelle plan.

Malene har desuden mange års erfaring med kliniske samtaler, mens Inger er en trænet supervisor i familiebehandling.

Privat har vi begge oplevet at være i overvejelser omkring, hvad man kan gøre, når børnene ikke bare dukker op af sig selv, og Inger er selv i et aftalt forældreskab.

Se vores præsention af aftaltforældreskab.dk i denne video.

Indblik

Ydelser

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail, hvis du er interesseret i at høre, hvad vi kan hjælpe med.

Vi skræddersyr gerne en løsning, som passer til netop dig/jer. Nedenstående er eksempler på, hvad vi tilbyder hos aftaltforældreskab.dk:

Afklarende og forberedende samtaler

Til dig eller jer, som overvejer et aftalt forældreskab.

- Du/I overvejer at gå denne vej. Måske er der en forældrepartner inde i billedet, måske aner du/I ikke, hvor du/I skal begynde. Det er vanskeligt at mobilisere den endelige beslutning; hvad er vigtigt, og hvad er ikke vigtigt for dig/jer?

Du/I vil få sparring på lige præcis din/jeres situation. Vi vil udfordre dig - og jer hvis I er par, til at komme rundt i de hjørner der kan overvejes på forhånd. Du vil få viden om denne familieform, samt fokus på, hvad der kan være hensigtsmæssigt at navigere efter, hvis du/I beslutter at gå videre i denne retning.

Forberedende samtaler

Til jer, som er i gang med at beslutte jer – eller har besluttet jer for et aftalt forældreskab.

- Hvordan får man skabt et godt afsæt med sin fremtidige forældrepartner, og hvilke aftaler har man brug for? Hvordan passer man på hinanden og samarbejdet? Hvad stiller man op med flere mødre og/eller flere fædre? Eller når der er en partner inde i billedet, der helst vil stå på sidelinjen? Hvordan er flere forældre sammen? Og hvad med omverdenen og dens reaktioner? Hvad siger man til venner og familie, og hvordan tackler man deres reaktion?

I vil få sparring med afsæt i præcis jeres konstellation. I vil få viden om andres erfaringer og hvilke generelle mønstre der kan være. Vi kan hjælpe jer med at få lavet nogle gode aftaler for forløbet før og efter fødslen, ligesom vi kan give jer redskaber der kan styrke jeres samarbejde.

Familiesamtaler

Til forældrepartnere og familier, hvor enkelte eller alle medlemmer ønsker at styrke samarbejdet.

- Hvad er essentielt at være forberedt på i forbindelse med graviditeten og fødslen? Hvordan etableres et samarbejdende fællesskab med respekt for hinandens privatliv? Hvad stiller man op, når det føles helt forkert og slet ikke blev, som man havde aftalt eller forestillet sig?

Vi bidrager med viden om aftalte forældreskaber, klarhed over roller og mønstre i familiens relationer. I vil få uddybet jeres forståelse af, hvad I som familie er gode til, og hvad I med fordel kan styrke, samt hvordan I øger alles handlerum.

Harm reduction

Til jer, som befinder jer i en vanskelig situation, som I pt. har svært ved at ændre.

- Hvad er essentielt at være forberedt på i forbindelse med graviditeten og fødslen? Hvordan etableres et samarbejdende fællesskab med respekt for hinandens privatliv? Hvad stiller man op, når det føles helt forkert og slet ikke blev, som man havde aftalt eller forestillet sig?

- Hvordan undgår man, at tingene spidser yderligere til? Hvordan får man nogle aftaler på plads, hvis der ikke aktuelt er parathed eller ønske om at gå ind i det personlige relationsarbejde med sin(e) forældrepartner(e)?

I vil få nogle strategier til at forhindre, at tingene udvikler sig negativt samt perspektiver på, hvordan I kan acceptere status quo eller komme videre.

Konflikthåndtering

Til jer, som er havnet i en fastlåst og ofte tilspidset situation.

- Hvordan kommer man videre fra en fastlåst situation? Hvordan repareres relationen, hvordan etableres en tillid, og hvordan kan man finde en ny vej sammen?

I vil sammen få mulighed for at blive hørt og få hjælp til at blive forstået. I får indsigt i de underlæggende og ikke mødte ønsker og behov, hos de involverede parter, der er med til at holde konflikten fast. I vil få hjælp til at lave nye strategier, der kan få jeres samarbejde på sporet igen.

Oplæg

Vi afholder oplæg for professionelle, som er i kontakt med parterne i et aftalt forældreskab og ønsker viden om det særlige for denne familiekonstellation. Det kan eksempelvis være sundhedsplejersker, jordemødre, sygeplejersker eller institutioner.

Vi skræddersyr hvert oplæg til netop jer, så kontakt os venligst for mere information samt pris.

Pris:

Vi skræddersyr gerne en løsning, som passer til netop dig/jer. Måske har I behov for både individuelle samtaler og forældresamtaler. Måske kun en af delene. Kontakt os venligst, så vi kan tale om, hvilke behov du/I har.Vi har mulighed for at mødes enten fysisk eller virtuelt.

Individuel samtale:

Kommer du alene, tilbyder vi en individuel samtale. Den første samtale vil altid have en varighed af 1½ time.

  • Pris for den første samtale af 1 ½ times varighed / individuel samtale: 1.500 kr.
  • Pris per time / individuel samtale: 1.000 kr.
  • Ved behov for flere samtaler end to, sammensætter vi gerne et tilbud til dig.


Samtaler med to eller flere:

Kommer I to eller flere, vil den første samtale altid have en varighed af 2½ time, med en pause undervejs. Vi tilrettelægger de efterfølgende samtaler efter jeres dagsorden. Som udgangspunkt vil de efterfølgende samtaler ved to eller flere personer have en varighed af 2 timer. Det aftaler vi fra gang til gang. 

  • Pris for den første samtale af 2 ½ times varighed / ved to eller flere personer: 3.750 kr.
  • Pris per time for samtale / ved to eller flere personer: 1.500 kr.
  • Ved behov for flere samtaler end to, sammensætter vi gerne et tilbud til jer.

Praktisk:

Vi har samtalelokale i Valby. 

Det er også en mulighed, at vi kommer ud til jer. Vi vurderer dog fra gang til gang, om det vil være hensigtsmæssigt at mødes på en neutral grund.

Mødes vi et andet sted end hos os, skal du/I være opmærksom på, at vi i så fald skal have transportudgifter og rejsetid dækket samt eventuelle ekstra udgifter til leje af samtalelokale. Vi aftaler beløbet på forhånd.

Afbud og udeblivelser :

Du kan aflyse eller ændre din aftale dagen før inden kl. 10. Dette vil være uden omkostninger for dig, medmindre andet er aftalt (hvis vi eksempelvis har haft behov for at købe en togbillet eller booke et lokale i nærheden af dig).

Afbud senere end dagen før kl. 10.00 eller udeblivelse fra aftale afregnes med fuld takst.

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte os.

Af hensyn til datasikkerhed, beder vi om, at du i din første henvendelse ikke skriver fortrolige oplysninger til os. Du bedes sende os en kort mail, hvori du også skriver et kodeord, vi kan bruge. Herefter vil vi svare dig krypteret tilbage via ProtonMail ved brug af dit valgte kodeord. Vi svarer så hurtigt som muligt - check gerne dit spam-filter, hvis du ikke hører fra os indenfor en dag.

Her kan du læse mere om, hvordan vi hos aftaltforældreskab.dk behandler persondata.

Inger Rainey Mark

Inger Rainey Mark

Bemærk venligt: Inger er ikke tilgængelig for flere opgaver pt.

Tlf. +45 26 81 65 45

Inger@aftaltforaeldreskab.dk

Malene Windfeldt

Malene Windfeldt

Tlf. +45 28 30 66 54

malene@aftaltforaeldreskab.dk

aftaltforaeldreskab.dk er et tilbud under firmaet Malene Windfeldt, CVR 33922892.

Find os på Facebook